İAEK onayına ihtiyacım var mı?

 

İAEK Başvuru Akış Şemasını detaylı incelemek için indirebilirsiniz. 

 

TEDU’da verdiğim ders öğretim üyesi olarak benim ve/veya öğrencilerimin insanla (bebek, çocuk, yetişkin, yaşlı) etkileşime girmesini gerektirecek uygulamalar içermekte ise TEDU İAEK onayına ihtiyacım var mı?

Üniversitede verilen dersler kapsamında, herhangi bir dersin gerekliliklerini yerine getirmek için öğrencilerin üniversite içinde ya da dışında insan ile etkileşime girmeleri gerekebilir. Örneğin, anaokulu, çocuk yuvası, okul, hastane, yaşlı bakım evi, şirket, iş yeri gibi mekanlarda insanlar ile (bebek, çocuk, yetişkin, yaşlı) etkileşime girilerek (gözlem, görüşme yapma gibi) yapılan projeler. Öğrencilerin eğitimini destekleme amaçlı, ders kapsamında yapılan bu projeler, eğer bilimsel araştırma sınırlarına girerek aşağıdaki kriterlerden bir ya da birden fazlasını sağlıyor ise dersi veren öğretim üyesinin yürütücü olarak TEDU İAEK'e başvuru yapması gerekir.

Kriterler

  1. Herhangi bir konu hakkında genellenebilir bilgi elde etmek amacıyla proje kapsamında sistematik veri toplama
  2. Proje kapsamında kişilerin günlük yaşantılarına müdahale etme ve kişilerin bulundukları ortamlarda değişiklikler yaratma
  3. Proje süreç ve sonuçlarını projenin yapıldığı mekanda (okul, hastane, iş yeri vb.) projeye katılan kişiler, üniversitede projenin yapıldığı derse kayıtlı öğrenciler ya da üniversite içinde düzenlenen ders projeleri paylaşımları etkinlikleri yoluyla diğer üniversite öğrencileri ve öğretim üyeleri dışında sözlü ya da yazılı olarak başkalarıyla paylaşma

 

Verilen dersler kapsamında yapılan projelerin etik usullere uygun şekilde yürütülmesi dersi veren öğretim üyesinin sorumluluğundadır. Ders projelerinin, etik usuller çerçevesinde yürütülmesi ve projeler kapsamında İAEK başvurusu yapılması gerekliliğine karar verilmesi sürecinde, öğretim üyelerinin TEDU İAEK’dan destek almaları önerilir. 

*İAEK Başvuru Süreci Akış Şeması ODTÜ Uygulamalı Etik Araştırma Merkezi web sitesinden izin ile alınmıştır.