Ana içeriğe atla

Değerlendirme Süreci

  • TED Üniversitesi İnsan Araştırmaları Etik Komisyonu’na (İAEK) yapılan başvurular evrensel araştırma etiği çerçevesinde,  TEDU İAEK üyeleri tarafından değerlendirilir. Gerekli görülen durumlarda, başvuru yapılan araştırma konusunda TEDU İAEK üyeleri dışındaki bilim uzmanlarından görüş talep edilir.
  • TEDU İAEK her ayın son haftası olağan olarak toplanır. Belirtilen başvuru süresi içinde başvuru olmaması durumunda etik kurul toplanmaz. Kurul gerektiğinde başkanın daveti üzerine olağanüstü olarak ve salt çoğunlukla toplanabilir.
  • Değerlendirme sonunda başvurular, kabulrevizyon gerekli veya ret şeklinde gruplandırılır.  Revizyon ve ret durumlarında, araştırmacılar araştırmalarını verilen geri dönütler doğrultusunda gözden geçirerek tekrar başvuruda bulunabilirler.  TEDU İAEK gerekli gördüğü durumlarda araştırmacılardan araştırmaları ile ilgili ek bilgi talep edebilir ve araştırmacıyı görüşmeye davet edebilir.
  • TEDU İAEK, değerlendirme sonucunu toplantı tarihinden sonraki en geç 10 gün içinde başvuru sahibine yazılı olarak bildirir.