Ana içeriğe atla

TEDÜ İnsan Araştırmaları Etik Kurulu (İAEK)

İnsan Araştırmaları Etik Kurulu (İAEK), TED üniversitesi çatısı altında araştırma yapan tüm çalışan ve öğrencilerin insan katılımcılarla yürüttükleri araştırmaların (ağırlıklı olarak sosyal ve idari bilimler, eğitim ve mimarlık araştırmaları) etik kurallara uygun olarak yürütülmesini sağlamak için olası en doğru kararı vermeye çalışmak, üniversitemizde evrensel ve çağdaş araştırma etiği standartlarına farkındalık kazandırmak ve bu farkındalığı geliştirip yaygınlaştırmak amacıyla kurulmuştur.

İnsan Araştırmaları Etik Kurulunun tanımında yer alan iki kavrama açıklık kazandırmak önemlidir. Yaşayan insanla (bebek, çocuk, yetişkin, yaşlı) etkileşime girerek ondan bilgi alan ya da özellik, tepki ve davranışlarını gözleyen ve ölçen tüm araştırmalar “insan araştırmaları” kapsamındadır. “Araştırma etiği” ise araştırmacı olarak insan katılımcıların sağlık ve iyiliklerini; yasal ve evrensel haklarını korumak için neler yapmamız ya da nelerden sakınmamız gerektiğiyle ilgili etik ilkeler ve standartlardır.